Μπαταρίες

Μπαταρίες

  • December 16, 2011
Μπαταρίες

Γενικές πληροφορίες Εσωτερικά οι μπαταρίες αποτελούνται από εναλλασσόμενες θετικές και αρνητικές  μεταλλικές πλάκες (συνήθως μολύβδου με διάφορες προσμίξεις), οι οποίες είναι βυθισμένες σε διάλυμα θειικού οξέως (ηλεκτρολύτης), που περιέχει περίπου 35% θειικό οξύ και 65% νερό. Η χημική αντίδραση μεταξύ του ηλεκτρολύτη και των μεταλλικών...

Read more