Μετάδοση

Μειώσεις Transfer Case Jimny

  • April 27, 2017
Μειώσεις Transfer Case Jimny

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις μειώσεις που μπορείτε να έχετε στο Jimny σας με διάφορους συνδυασμούς μειώσεων στο παλιό και στο VVT jimny:   Δημιουργός του πίνανα ειναι ο Σπύρος (SAV),

Read more