Επικοινωνίες

Γενικά περί επικοινωνιών

  • November 21, 2011
Γενικά περί επικοινωνιών

  Βασικοί κανόνες επικοινωνίας Μιλάμε καθαρά και με σταθερό τόνο στο μικρόφωνο προσπαθώντας να μη χρησιμοποιούμε «κακές» λέξεις αφού στην παρέα πολύ πιθανόν να υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει με την οικογένεια τους. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την στιγμή που εκπέμπουμε σίγουρα μας ακούνε κι άλλοι εκτός της...

Read more